Pragnąc zachęcić Państwa do nauki języków obcych w naszej szkole, przedstawiamy krótką charakterystykę szkoły i oferowanych przez nas..
Angielski dla dzieci Zabrze angielski dla dorosłych Zabrze kursy angielskiego dla dzieci w Zabrzu angielski w firmie niemiecki dla firm angielski dobra szkoła, przygotowanie do toefl, katowice, gliwice, chorzów, kursy do toefl
 •  
  RENOMOWANA SZKOŁA
                    JĘZYKÓW OBCYCH
   
    20 lat doświadczenia na rynku,
                   tysiące zadowolonych klientów
 •  
  PROFESJONALNE
                    KURSY JĘZYKOWE
   
  dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 •  

  MAŁE GRUPY
        PRZYJAZNA ATMOSFERA
   
 •  
  SZKOLENIA I AUDYTY 
                           JĘZYKOWE
   
  dla firm i instytucji z dojazdem
 •  
  JEDYNE NA GÓRNYM ŚLĄSKU
  CENTRUM EGZAMINACYJNE
   
  prestiżowego egzaminu TOEFL
 
TOEIC Bridge Infografika

TOEIC Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki. TOEIC Bridge™ powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu
Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:
 • interpretacja fotografii,
 • zadania typu pytanie-odpowiedź,
 • krótkie dialogi.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
 • uzupełnianie zdań,
 • test rozumienia tekstu pisanego.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut. 

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:
 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.
Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC™.

Uznawalność
TOEIC Bridge™ jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge™ znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:
 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)
Wyniki egzaminu TOEIC Bridge™ odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:
 • A1 = 92+
 • A2 = 134+
 • B1 = 170+
Terminy egzaminów
Egzaminy TOEIC Bridge™ są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS™ i biuro ETS™ w Polsce.

Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TOEIC Bridge™ gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu
Cena egzaminu to 275 złotych

Certyfikat TOEIC Bridge
Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge™ otrzymuje certyfikat w formacie A4.

Więcej informacji:
www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Certyfikaty-TOEIC-R/TOEIC-Bridge 


TOEFL™, TOEIC™, TOEIC Bridge™ i ETS™ są zastrzeżonymi znakami handlowymi Educational Testing Service.
 
 
 
 

Zaufali nam