Pragnąc zachęcić Państwa do nauki języków obcych w naszej szkole, przedstawiamy krótką charakterystykę szkoły i oferowanych przez nas..
Angielski dla dzieci Zabrze angielski dla dorosłych Zabrze kursy angielskiego dla dzieci w Zabrzu angielski w firmie niemiecki dla firm angielski dobra szkoła, przygotowanie do toefl, katowice, gliwice, chorzów, kursy do toefl
 •  
  RENOMOWANA SZKOŁA
                    JĘZYKÓW OBCYCH
   
    20 lat doświadczenia na rynku,
                   tysiące zadowolonych klientów
 •  
  PROFESJONALNE
                    KURSY JĘZYKOWE
   
  dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 •  

  MAŁE GRUPY
        PRZYJAZNA ATMOSFERA
   
 •  
  SZKOLENIA I AUDYTY 
                           JĘZYKOWE
   
  dla firm i instytucji z dojazdem
 •  
  JEDYNE NA GÓRNYM ŚLĄSKU
  CENTRUM EGZAMINACYJNE
   
  prestiżowego egzaminu TOEFL
Szkoła Języków Obcych DEUTSCH & ENGLISH w Zabrzu oferuje profesjonalne kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych na wszystkich stopniach zaawansowania - od grup początkujących i tzw. false beginners (ponownie początkujących), poprzez przygotowanie do matur, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów międzynarodowych: FCE, CAE, ZD, TOEFL, TOEIC, TELC do języka biznesu oraz grup konwersacyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez absolwentów i pracowników naukowych Wydziałów Filologicznych Uniwersytetów i Kolegiów Nauczycielskich. Opiekę metodyczną nad procesem dydaktycznym sprawuje dyrektor szkoły, dr Piotr Kurnicki, filolog, doświadczony nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego. Statut Szkoły został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Kursy prowadzone są metodą komunikatywną (communicative language teaching - CLT), dopuszczającą popełnianie drobnych błędów gramatycznych w początkowej fazie nauki w celu pozbycia się zahamowań przed mówieniem w języku obcym. Główny nacisk położony jest na rozwijanie czterech najważniejszych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. 

Nauka może odbywać się w małych grupach (4-8 osób) lub indywidualnie, jeden raz lub dwa razy w tygodniu. Mogą Państwo również stworzyć swoją własną grupę składającą się np. z krewnych, znajomych lub kolegów z klasy.

Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania odbywa się na podstawie testu lub rozmowy z lektorem. Dbamy o jednolity poziom w grupach.

Na koniec każdego semestru przeprowadzamy egzamin semestralny sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez słuchacza. Kurs kończy się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Kursu. Jest to oficjalny druk Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chętni mogą przystąpić do egzaminów międzynarodowych TOEFL, TOEIC, TELC, Zertifikat Deutsch, WiDaF oraz WiDaF Basic przeprowadzanych w siedzibie naszej szkoły.

Wszyscy kursanci, w ramach wykupionego kursu mogą uczestniczyć jeden raz w tygodniu w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach konwersacyjnych. Osoby nieobecne na zajęciach lub mające problemy z opanowaniem materiału mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji. 


TOEFL  i TOEIC są zastrzeżonymi znakami handlowymi Educational Testing Service.
 
 
 

Zaufali nam