deutsch.com.pl

Praca i Edukacja

kraje biedne i bogate
Praca

Kraje biedne i bogate

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na podział krajów na biedne i bogate. Co ciekawe, stał się on nawet swego rodzaju wyznacznikiem rozwoju danego państwa. Zróżnicowanie na świecie pod tym względem jest naprawdę ogromne. Dysproporcje są obecnie szczególnie widoczne i z każdym rokiem stają się niestety coraz większe.

Kilka słów o krajach bogatych

Należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że bogaty kraj może pozwolić sobie na znacznie więcej. Jest on inaczej nazywany krajem wysoko rozwiniętym, czy też światową potęgą. Charakterystycznych dla takiego państwa jest wiele wskaźników. Mowa tu chociażby o niewielkim bezrobociu, dobrych zarobkach i szeroko pojętym życiu na najwyższym poziomie. To w ogromnym stopniu przekłada się na świetny dostęp do opieki zdrowotnej, czy chociażby do edukacji. Nie bez znaczenia są także galerie handlowe, sklepy, czy inne miejsca rozrywki. W takim kraju można liczyć na świetnie rozwiniętą turystykę oraz infrastrukturę drogową. Zaskakuje także sama baza noclegowa, hotelowa i gastronomiczna, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują usługi z najwyższej półki. Kluczowa okazuje się także większa mobilność mieszkańców, dostęp do internetu i wszystkich pozostałych mediów takich, jak energia elektryczna, czy woda. Oczywiście w dzisiejszych czasach kładzie się również ogromny nacisk na ochronę środowiska. Zachowania proekologiczne szczególnie widoczne są właśnie w krajach wysoko rozwiniętych. Wynika to z tego, iż społeczeństwo jest znacznie bardziej wykształcone i zamożniejsze.

Kilka słów o krajach biednych

Jak można się bez problemu domyśleć kraj biedny będzie totalnym przeciwieństwem kraju bogatego. Jest to zazwyczaj państwo słabo rozwinięte. Wynika to w dużym stopniu z bardzo słabych rządów, konfliktów czy braku odpowiedniego zarządzania społeczeństwem i różnymi sektorami gospodarki. Kluczowy okazuje się także brak dostępu do edukacji. Niestety niewykształcone osoby mogą pracować tylko i wyłącznie w rolnictwie – najmniej dochodowe źródło zarobku. Kolejnym problemem jest korupcja i masowe oszustwa, które spotykane są na porządku dziennym. Ponadto, w krajach tych niestety rzadko można spotkać się z jakimkolwiek przejawem dbałości o środowisko.

Podsumowując, jak doskonale widać istnieje naprawdę wiele rozbieżności jeśli chodzi o kraje biedne i bogate. Zdecydowanie warto więc bliżej przyjrzeć się temu tematowi, o którym można byłoby dyskutować godzinami. Niewątpliwie porusza on naprawdę ważne, życiowe kwestie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.