Strona główna
Praca
Tutaj jesteś

Praca na zlecenie – o czym warto pamiętać?

13 czerwca 2022 praca spawacza

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych wśród polskich pracowników. Pod wieloma względami to atrakcyjna forma umowy zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Sprawdź, czym charakteryzuje się umowa zlecenie i o czym pamiętać podczas jej podpisywania.

Umowa zlecenie a przepisy prawa

Umowa zlecenie to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych w Polsce, uregulowany w Kodeksie cywilnym. Do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. To oznacza, że osobie podpisującej dokument przysługują jedynie prawa wynikające z treści umowy.

Nie znaczy to jednak, że pracodawca może wpisać w umowie wszystko, na co ma ochotę. Ma on bowiem obowiązek zapewnić właściwą ochronę zleceniobiorcy, dotyczącą przede wszystkim zagwarantowania higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.

Podpisując umowę zlecenie, zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Czego zatem może dotyczyć taka praca Spawacz może wykonać łączenie części konstrukcji na konkretnej budowie, copywriter stworzy konkretny artykuł na zadany temat, a kelner obsłuży wesele.

W umowie zleceniu istotny jest fakt realizacji pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie doprowadzi do konkretnego efektu. Zaletą tej formy umowy jest swoboda w zakresie ustalania sposobu, czasu i miejsca wykonania zadania.

Składki w umowie zleceniu

Zleceniodawca jest zobowiązany do naliczania oraz odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u, chyba że zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których suma jest wyższa bądź równa minimalnej krajowej. W takiej sytuacji opłaca tylko składkę zdrowotną.

Zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorca jest też zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą opodatkowania jest przychód zmniejszony o składki chorobowe, rentowe i emerytalne, a także koszty uzyskania przychodów. Nie ma potrzeby składania co miesiąc deklaracji podatkowej. Istotne jest natomiast comiesięczne wyliczenie i opłacenie właściwej zaliczki na podatek dochodowy.

Uprawnienia zleceniobiorcy

Osoba decydująca się na podpisanie umowy zlecenie powinna wiedzieć, że nie liczy się ona do stażu pracy. Nie daje też ciągłości zatrudnienia i nie chroni interesów pracownika. Nie obowiązują w niej urlopy wypoczynkowe, określone terminy wypowiedzenia, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych albo wynagrodzenie chorobowe. To korzystne warunki z punktu widzenia pracodawcy, który nie ma właściwie żadnych zobowiązań wobec zleceniobiorcy i może zrezygnować z jego pracy z dnia na dzień. Musi się jednak liczyć z tym, że to samo prawo przysługuje zleceniobiorcy – może on w natychmiastowym trybie odejść z firmy, jeżeli w dokumencie nie uregulowano kwestii okresu wypowiedzenia.

Stawka godzinowa

W przypadku umów zleceń obowiązuje ustalona odgórnie minimalna stawka godzinowa. Jest ona ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc zmiana owej kwoty wiąże się też ze zmianą stawki godzinowej.

Redakcja deutsch.com.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

praca spawacza
praca dla młodzieży
copywriter ile zarabia

Jesteś zainteresowany reklamą?

copywriter ile zarabia